Blog: – Danske klubber er for små til at stræbe efter verdenseliten

Foto: Thomas Lunau

SKREVET AF: Jesper Malm, ungdomsformand i Vanløse Floorball

Det er dejligt at drømme stort. Befriende. Timerne går og pludselig er der gået tre timer uden at punkterne på bestyrelsesmødet blev behandlet. Tænk hvis vores spillere var i verdenstoppen og floorball tiltrak tusindvis af tilskuere og vi spillede Final4 i Boxen eller i Royal Arena. Og tænk hvis floorball var førstevalg som indendørssport i Danmark og vi væltede os i opmærksomhed og sponsorer…

Det skøre tankeeksperiment er jo, at hvis danskerne engang i sekstenhundrede grønhvidkål ikke havde sluttet fred med svenskerne, så havde vi måske været en del af Sydsverige. Så havde vi nok ikke alene vundet verdensmesterskabet i fodbold et par gange med bl.a. Christian Eriksen og Zlatan på samme landshold. Vi ville sikkert også have haft et par hold i Sveriges bedste floorballrække (SSL) plus en håndfuld verdensmestre gående rundt i vores klubber i Københavnsområdet.

LÆS MERE: Blog: – Struktur-forslag for ungdom er et fejlskud

Men Danmark er ikke Sverige. Alligevel kan vi kigge over Øresund og forestille os, hvordan vi kickstarter en ny udvikling i dansk floorball som gør os i stand til at bide skeer med broderfolket. Både i kvalitet og kvantitet.

Det sjove og drømmende spørgsmål er jo, hvad der skulle til for at vi med ekspresfart kunne indhente de største nationer. Hvordan vokser vi hurtigt og hvordan skaber vi rammer, der kan forbedre kvaliteten af vores spillere.

En oplagt måde er jo bare at eksportere talentudvikling af vores bedste unge spillere til svenske klubber. Der er kommet en livlig trafik de senere år med unge spillere, som prøver lykken. Det er herligt.

Men her følger mine friske nytårsbud på, hvordan vi skaber fundamentet for flere elitespillere i danske klubber:

Flere større klubber

Det kræver mange ting at skabe bæredygtige eliteklubber, der løbende leverer unge spillere til den øverste sportslige hylde. Men først og fremmest kræver det en kritisk masse af børne- og ungdomsspillere, der kan udvikle hinanden. Og her mangler vi jo vi grundlæggende at udvikle volumen i de danske klubber. De er for få og de er for små. Selv de største klubber er jo ikke på størrelse med bare mellemstore fodbold eller håndboldklubber. Dermed bliver talentmassen i forhold til både ledere, trænere og spillere for lille.

LÆS MERE: Blog: – Drop resultater op til 13 årsalderen

En klub skal have omkring 300-350 spillere for at kunne betegnes som bæredygtig. Og de 200 af dem skal være børn og unge. Det er ren matematik. Der skal være mindst 15-18 spillere på hver årgang og gerne mange flere i de yngste årgange. For man må regne med frafald undervejs.

Klubberne skal have hold i alle årgange

Meget få klubber i Danmark har ungdomsspillere hele vejen igennem både pige og drengerækkerne. Med huller igennem årgangene taber klubberne læring og kompetencer fra det ene hold til det næste. De starter for tit op med nye årgange, nye forældre, nye trænere.

Det er for tungt til, at der kommer god kvalitet i udviklingen. Og flere steder er der overhængende farer for, at en hel ungdomsafdeling falder sammen. Og sker det, er klubben reelt på en lang rejse mod lukning.

Jeg synes vi i dag ser nogle floorballklubber i hovedstaden med titler i bagagen, som er kommet ind i en negativ spiral. Her bliver færre og færre børn og seniorafdelingen bliver ældre og ældre. Det er bekymrende. Her burde investeres i en kickstart.

Ledelsesudvikling

Min erfaring med at kunne tiltrække flere spillere og udvikle gode spillere handler om god ledelse. Det kræver, at der er en bestyrelse, som laver strategier og planlægger hvad der skal ske. En gruppe af drenge eller piger kan godt have en god træner og skabe et rigtig stærkt hold. Men hvad med den næste gruppe? Et godt hold skaber ikke en god klub. Og det kræver en god klub, hvis man skal holde på sine spillere.

LÆS MERE: Blog: – Alder er bare et tal!

Bestyrelsens arbejde er at sikre at der skabes et miljø, hvor der udvikles mange gode spillere i en lind strøm. Og det kræver, at man har et fælles sigte og er enige om hvordan tingene skal hænge sammen. Det er ikke anderledes end i en stor virksomhed. Hvis den ene afdeling ikke arbejder sammen med den anden og søger et fælles mål, ja så er man på vej til at blive overhalet af andre dygtige virksomheder.

Og i dette tilfælde taber floorball til dygtigere fritidstilbud i lokalområdet. Det kan være den lokale fodboldklub eller ungdomsklub eller noget helt tredje.

Trænerudvikling

Spillerne bliver ikke bedre end de rammer de træner under. Floorball Danmark skal have ros for at udvikle nye koncepter for træneruddannelserne. Min erfaring er, at det kun kan gå for langsomt med at få klubbens trænere afsted på alle de forskellige tilbud. Det skaber altid refleksion omkring egen trænergerning at mødes med andre trænere. Også selvom kurset er online.

Derudover gælder det om, at klubberne skaber egne udviklingsforløb, hvor de løbende søger at inspirere og dygtiggøre deres trænerteams. Det kan fx gøres ved at samle trænerne et par gange om året og desuden tilbyde dem løbende coaching fra en af klubbens erfarne trænere.

Fælles linje

Dygtige individuelle trænere gør det ikke alene medmindre de kan samarbejde på tværs af hold. Det er min erfaring, at der kan hentes meget ved at udvikle retningslinjer på tværs af hold i forhold til, hvordan man udvikler sine spillere. I Vanløse har vi fx udviklet en rød tråd for, hvordan vores hold skal trænes på forskellige alderstrin samt en håndbog på vej i forhold til forskellige dilemmaer og tvivlsspørgsmål, der kan opstå i trænergerningen. Det skaber en kontinuitet imellem holdene og sikre at man ikke bruger unødig energi på spørgsmål om, hvornår en U13-spiller kan træne og spille med på U15-holdet og lign.

Masser af træning

Vores spillere skal naturligvis spille en masse floorball. Mindst to gange om ugen og gerne mere, når de er over 13 år. Det vil i sig selv hæve niveauet, hvis træningen har en høj kvalitet. Desuden skal man tilskynde, at spillerne bruger de ekstratilbud som findes i sporten. Jeg synes floorballklubberne i Danmark er meget dygtige til at deles om kompetenceudviklingen ved at skabe gode sommer- og påskecamps, hvor spillerne kan udvikle sig. Desuden er det værd at nævne Selected Player konceptet, der udvikler spillere på tværs af klubber. Og ellers kan jeg kun opfordre klubberne til at sende spillere afsted til ophold i det svenske på fx camps.

LÆS MERE: Blog: – Hvordan går det med de regler vi tester af?

Og hertil kommer naturligvis også, at de skal spille en masse jævnbyrdige kampe, som udvikler dem løbende. Her vil den nye ungdomsstruktur hjælpe os. Og ellers må man søge sparring og udvikling på den anden side af Øresund.

Lad det sociale og det sportslige hænge sammen

Ja, så er der spillerne. Ja, dem skal vi have mange af. Jo, flere man er, desto nemmere er det at rekruttere flere. Det er en positiv spiral. Og få dem gerne til at starte tidligt på U7 og U9-holdene. Det gør ikke noget at de dyrker andre idrætsgrene. Bare de ender med at vælge floorball.

Men her er en vigtig pointe. Vi skal forstå, at vi er i konkurrence med andre fritidstilbud. Derfor er det vigtigt at skabe et miljø, hvor sportslig udvikling går hånd i hånd med det sociale. Ingen af vores drenge og piger kan leve af floorball. Men i vores sport kan de få så meget andet. De kan udvikle deres sociale, motoriske og mentale kompetencer. De kan få almindelige lifeskills som de kan bruge senere i live ved bl.a. at opleve gode og sunde kammeratskaber i klubberne og ved fx at få tilbud om at komme på ture til udlandet, uddanne sig til trænere eller blive dommere. Der skal være tid og plads til at udvikle alt det, der også foregår uden for floorballbanen.

Inspiration fra Team Danmark

Jeg har i ovenstående naturligvis skelet til Team Danmarks anbefalinger til, hvordan der opbygges elitemiljøer. De handler meget om udviklingen af de enkelte individer. Vores sport er dog så langt efter andre mere etablerede idrætsgrene, at hvis vi ikke arbejder med klubbernes kapacitet til at udvikle rammerne for elitesport, så lykkes vi ikke.

I 2020 havde vi I Vanløse Floorball sammen med Frederiksberg Floorball registreret 375 spillere. Over 200 af dem var ungdomsspillere. Vi er kommet dertil, hvor vi har mange børn i alle aldre.

Men for at udvikle os, er vi nødt til at udvide talentmassen endnu mere. Ellers skaber vi ikke et kontinuerligt flow af spillere til den bedste række. Det vil vi arbejde benhårdt på de kommende år ved bl.a. at udvikle vores organisation og rekruttere flere frivillige ledere og trænere. Jeg håber andre klubber følger trop. Det vil skabe reelle udviklingsmiljøer, som vil løfte vores sport op i nærheden af vores svenske naboer.

Bloggen her er skribentens egen personlige holdning og har intet at gøre med Floorballportalen.dk.