BLOG: “De fire roller” – intro

Foto: Privat

SKREVET AF: JONAS RISOM, ASSISTENT PÅ DET DANSKE U19-LANDSHOLD

“De 4 roller” er en model som alle klubber, efter min mening, bør implementerer, som en del af deres vision og røde tråd.

Modellen er meget universel og kan bruges i samtlige boldsportsgrene. Den kan bruges uanset hvilket udtryk man, som klub ønsker, i sin strategi og om man ønsker elite eller bredde for sin klub.

LÆS MERE: BLOG: Floorball klubberne skal turde gå længere

Det handler om at udvikle spillere og sørge for at træningen er relevant for den enkelte spiller. Vi ved alle at så længe at glæden er der, har vi også spillerne til at spille. Derfor skal et system som dette være en del af en rød tråd, så spillerne på de respektive niveauer bliver udfordret på den rette måde. Det er en måde at fastholde medlemmer, og vi kan levere et højere niveau på elite plan.

Jeg blev introduceret for modellen af Marek Chlumský. Han er med til at udvikle floorballtræneruddannelsen i Tjekkiet. Dette er en introduktion til modellen og hvordan den er skruet sammen.

Den bygger på et studie lavet af det canadiske ishockey forbund. Her har tjekkerne så brugt de data og konverteret det til en model, som de kunne bruge. Den model har jeg oversat men også revideret så den passer ind til de forhold vi har i Floorball Danmark. Også opsamlingen er lavet i et visuelt udtryk så forståelsen er større. 

Indledning

Grundlæggende for alle boldspil gælder der nogle fælles træk. Alle boldspil kan inddeles i 4 fundamentale roller.

LÆS MERE: BLOG: Hvorfor er spillereglerne så vigtige?

1: Angribende spiller med bold
2: Angribende spiller uden bold
3: Forsvarende spiller mod boldførende modspiller
4: Forsvarende spiller mod ikke boldførende modspiller

Disse fire roller bør ligge dybt i klubbens strategi og vision. De er hele fundamentet for at kunne udvikle spillere med flest mulige kompetencer.

Der er videomateriale til den enkelte rolle der illustrerer, hvordan to af de bedste floorballspillere i verden behersker de 4 roller. For mig er Emil Johanson den back i verden som behersker rolle 1 og 4 bedst, og Robin Nilsberth er den back som behersker rolle 2 og 3 bedst muligt.

Jeg vil i de kommende blogs gennemgå de fire roller mere dybdegående.