BLOG: “De fire roller” – Sammenhængen

Foto: Privat

SKREVET AF: JONAS RISOM, ASSISTENT PÅ DET DANSKE U19-LANDSHOLD

De 4 rollers sammenhæng

Det er vigtigt at implementerer de 4 roller i den berømte røde tråd. Den røde tråd er noget mange klubber forsøger at få ført ud i den daglige træning, men som nok er den sværeste øvelse for alle.

Alle trænere skal være helt på bølgelængde med hvem der gør hvad, og hvornår man gør det. Det er vigtigt at vide, hvor meget fokus den enkelte rolle skal have på de enkelte årgange.

Rollerne trænes separat så spilleren kan udvikle sig i de forskellige roller. Efterhånden, som spilleren mestrer rollerne vil skiftet mellem de forskellige
roller også være mere og mere naturligt.

En visuel model for de 4 roller ser således ud

Alle spillere starter i hvert hjørne af firkanten. I takt med at man bliver bedre til at mestre den enkelte rolle, bevæger man sig tættere på centrum. Afstanden mellem rollerne mindskes i takt med at man separat bliver bedre i den enkelte rolle.

Afstanden i mellem rollerne er den tid man bruger til at omstille sig mellem rollerne. I spillet vil man altid skifte rolle på brøkdele af et sekund, nogle gange flere gange på et sekund. Derfor skal afstanden mellem rollerne være så lille som muligt.

Det er klart at man har styrker og dermed er bedre i nogle roller end andre, men ønsker man er spille på højt niveau, skal man beherske alle 4 roller.

Mange studier har vist hvordan man bør fordele træningen så udviklingen i den enkelte rolle er optimal. Fordelingen af træning i den enkelte rolle ser således ud:

Hele serien af blogs findes her: