Blog: – Dispensationer på afveje i U18-rækken

Foto: Thomas Lunau

SKREVET AF: JESPER MALM, FORMAND I VANLØSE FLOORBALL

Umiddelbart kunne man være nervøs for, at mere lempelige regler for, hvornår seniorspillere kan spille med i ungdomsrækkerne på dispensation, kan skabe ravage i klubbernes udviklingsarbejde. Men hvis ellers dispensationerne uddeles på et korrekt grundlag, bør det ikke være en bekymring. Fx bør ligaspillere fortsat ikke kunne opnå dispensation til at spille med i U18-rækken. Har de fået det alligevel, bør de annulleres hurtigst muligt.

Den opmærksomme floorballkender vil vide, at ungdomsreglementet er ændret kraftigt op til denne sæson. Bl.a. fordi den har lagt op til et helt nyt turneringssystem. Men der er også sket ændringer på dispensationsområdet.

Normalt kan en spiller, der er et år for gammel, få dispensation til at spille med på årgangen under. Altså en førsteårs U15’er kan spille med på U13 osv, hvis en række sociale og kammeratlige forhold gør sig gældende. Dog har det været gældende, at dispensationen blev ophævet, hvis spilleren deltager i kamp på et alderssvarende hold. Logikken var, at så var de personlige forudsætninger som dispensationen var givet på baggrund af, jo forsvundet. Det giver god mening for både den enkelte og for klubberne.

LÆS MERE: Redaktørens blog: – Mit bud på en DM-vinder

Heldigvis gør dette forhold sig stadig gældende for spillere, der spiller på dispensation i ungdomsrækkerne. Men som noget nyt ophæves dispensationen ikke, hvis spilleren deltager i kampe i seniorrækken. Det betyder, at fx en dreng født i 2002, der er et år for gammel til U18, nu både kan spille i U18-rækken på dispensation og på et seniorhold, hvis en række forhold gør sig gældende.

Varsom med regelændringer

Jeg har ikke viden om, hvorfor den er indført og har ikke været opmærksom på, at denne regelændring har været diskuteret blandt klubberne. Normalt skal man være utrolig varsom for at lave om på den slags ting fordi det åbner for en masse forvirring og nye fortolkninger.

Nogle i Floorball Danmark kan måske give en god forklaring. Men mit gæt er, at man ønsker at skabe en relativ blid overgang til seniorfloorball for spillere på 19-20 år. Og det giver mulighed for, at de unge mennesker både kan spille op og ned. De kan danne relationer begge steder og på den måde få en god indføring til seniorverdenen, når nu der ikke længere findes en U20-række.

Ikke mulighed for ligaspillere

Spørgsmålet er så bare om reglen også kan fortolkes i andre retninger. Kan man fx forestille sig, at reglen åbner mulighed for, at de bedste klubber kan forstærke deres U18-hold med dygtige 2002-spillere fra fx ligatruppene? Altså kan man få dispensation til dygtige spillere fra den bedste række, der egentlig er rykket op som senior? Kan 2002’ere med fortid på fx U19-landholdet spille U18 endnu en sæson og hjælpe de op til fire år yngre holdkammerater i jagten på Final4?

LÆS MERE: Redaktørens blog: – Naiv coaching kostede pladsen i det fine selskab

Nej, det burde ikke være muligt. For her skal vi se i reglerne for, hvornår der kan opnås dispensation til den enkelte spiller.

Dispensation kan kun gives ud fra følgende hensyn til den enkelte spiller:

  • Spilleren skal have mulighed for at spille floorball, hvis der ikke er andre hold på hans niveau i foreningen – fastholdelse af ungdomsspillere i sporten
  • Spillerens venner fra skoleklassen el. lign. spiller alle på holdet – socialt hensyn
  • Spilleren må ikke gå hen og blive en væsentlig forstærkning for holdet
  • Dispensation kan ansøges løbende i sæsonen

Ingen af disse grunde kan være gyldige såfremt man er ligaspiller og har sin daglige gang i en førsteholdstrup i landets bedste række. Optræder en spiller, som netop et rykket op som senior i en førsteholdstrup og indgår i dette fællesskab, har vedkommende per definition også et hold at spille på. Og er der ikke kamptid på førsteholdet, bør der tilbydes kampe på andetholdet. Vedkommende er næppe i fare for at stoppe. Hensyn til skolekammerater bør nok heller ikke været et issue når man er 19 eller 20 år gammel. Men hvis det er, bør der naturligvis kigges nærmere på det.

Må ikke være kampafgørende

Den vigtigste paragraf i denne sammenhæng er naturligvis den sidste. Spilleren på dispensation må ikke være kampafgørende. Og netop denne passus bør konsekvent sætte stopper for at dygtige ligaspillere, der er for gamle i U18-rækken, spiller med i U18-rækken, som jo er en relativ ny aldersinddeling, som tæller tre årgange. Den afløste for en sæson siden U17-rækken.

Er man en del af en ligatrup og spiller og træner fast med nogle af landets spillere, vil man pr. definition også være kampafgørende på et hold i en ungdomsrække. Spillerne vil i så fald være op til fire år ældre end deres med- og modspillere, hvoraf flere er nyoprykkede U15’ere med langt mindre pondus og erfaring. En ligaspiller træner under de bedste forhold, de har ofte de bedste trænere. De har alle forudsætninger for at dominere i en U18-række.

LÆS MERE: Redaktørens blog: – Naiv coaching kostede pladsen i det fine selskab

Dispensation bør ikke kunne gives

Med andre ord bør der aldrig kunne gives dispensation til erfarne og dygtige spillere landets ligatrupper. Har de alligevel fået en sådan tildelt, bør den annulleres med det samme.

Og har klubben i deres dispensationsansøgning givet misvisende oplysninger i for at få adgang til dispensationen, bør det naturligvis have konsekvenser. Spilleren bør i så fald tælle som en ulovlig spiller og holdet taberdømmes i de kampe de pågældende spillere har deltaget.

Kan ikke bruges til holdet

Jeg synes der de senere år har bredt sig en opfattelse i klubberne om, at man kan bruge dispensationer til at fylde op i en tynd trup på en årgang. Forestillingen er, at man kan rykke en eller to ældre spillere ned for at sikre der er nok spillere nok eller for at forstærke det yngre hold. Men ser man på reglementet, så bør det ikke kunne lade sig gøre. Hverken i U18-rækken eller andre rækker. Der kan udelukkende gives dispensation ud fra hensynet til den enkelte spiller. Og det mener jeg er det helt rigtige.

Vi skal opbygge en kultur og en sport, hvor aldersinddelingerne betyder noget og hvor vi alle sammen anstrenger os for at skabe de bedste rammer for den enkelte spiller. Ældre spillere skal ikke bruges som forstærkninger på yngre hold og ødelægge oplevelsen og glæden hos yngre spillere. Mangler holdene spillere må man rykke spillere op fra de yngre årgange eller rekruttere nye spillere.

Optræder der i dag (og det ved jeg der gør) for gamle spillere i U18-rækken på en misforstået dispensation, bør denne dispensation annulleres hurtigst muligt, så den ikke danner præcedens. Og der skal kigges nærmere på, hvorfor denne dispensation er givet. Dygtige ligaspillere skal udvikle sig i seniorrækkerne og ikke optage pladser og skabe ravage i ungdomsrækkerne.

Bloggen her, er skribentens egen personlige holdning og har intet at gøre med Floorballportalen.dk.