BLOG: Flere piger og mere sjov fastholder ungdomsspillerne

Foto: Thomas Lunau

SKREVET AF: Jesper Malm, ungdomsformand i Vanløse Floorball

Floorball skal bruge sin sit potentiale som ung og dynamisk sportsgren til at tiltrække og fastholde flere ungdomsspillere. Vejen går gennem venskaber, flere pigespillere og sjov træning.

Floorball mister spillere op igennem ungdomsrækkerne. Det gør andre sportsgrene også. Men når man er en lille sportsgren, er udfordringen dobbelt så stor. Er klubberne ikke i stand til at holde fast i en kritisk masse på mindst 11-12 spillere på et ungdomshold, så er løbet ofte kørt. I bedste fald bliver der lavet holdfællesskab med andre klubber. I værste fald finder de bedste spillere en anden klub. Resten stopper. 

Det kan aflæses af antallet af tilmeldte hold i turneringerne i drengerækkerne. Der er flest U11 og U13-hold og det svinder gevaldigt i U15-rækken for helt at skrumpe i U17-rækken. Her var der i vest-rækken kun tre hold i denne sæson. Det kan dårlig nok kaldes en turnering. Og pigefloorball har slet ikke en række i de aldersgrupper.

I floorballsporten må vi spørge os selv, om vi griber tingene rigtigt an. Bruger vi vores potentiale som ny og relativ dynamisk sportsgren i forhold til at gøre det bedre eller kopierer vi bare de andre holdidrætters dårligdomme?

LÆS MERE: BLOG: Ungdomsfloorball gør klubberne stærke 

Konkurrerer ikke med hinanden

Først og fremmest tror jeg det er afgørende at gøre sig klart, at det ikke er naboklubben eller andre sportsgrene, som stjæler vores spillere. Vi taber til gaming, fester og sociale relationer, som jo også er en stor del af de unges liv.

Jeg mener derfor, at vi i langt højere grad bør bruge mere energi på at indrette os aktivt i forhold til de unges ønsker og behov.  Inspirationen kan vi bl.a. hentes fra Idrættens Analyseinstitut, der 2016 spurgte ind til, hvorfor unge dyrker idræt. 

Kilde: Danskernes Motionsvaner 2016, Idrættens Analyseinstitut

Analysen siger, at de unge primært dyrker idræt for at have det sjovt og for at dyrke de gode relationer – samt at blive bedre. Interessen for at vinde og spille kampe i turneringer tæller langt mindre. 

Alligevel kopierer vi i alt for høj grad den voksne elites måde at træne på i ungdomsrækkerne. Alt for meget er tilrettelagt med to til tre gange stenhård træning i hverdagene for så at forberede os til kamp i weekenden, hvor der skal hentes en sejr. Mange børn og unge køber slet ikke ind på den model. De kommer af andre årsager.

Tre bud på indsatser
Helt konkret mener jeg, at vi i floorball bør tænke ud af boksen og udnytte, at vi som ung sportsgren ikke er låst af alt for mange indgroede traditioner. Jeg mener vi bør sætte ind på tre områder: 

LÆS MERE: Redaktørens blog: Pigefloorballen halter i de danske topklubber

1) Styrk de sociale relationer
Vi skal være langt bedre til at dyrke de sociale relationer på ungdomsholdene. Der skal trænes seriøst for at blive bedre. Men der skal også være plads til fællesspisninger, hyggeaftner, små stævner og aktiviteter, som ikke kun handler om floorball og som kan ryste det sociale hierarki lidt og give de unge mulighed for at se hinanden på nye måder. Her vil jeg gerne slå et slag for fx teenligastævner eller andre events uden fokus på resultater. Men det kan også være småture eller rejser til stævner i det svenske eller nordtyske. Og jeg tror vi med fordel kan tænke ud af boksen i det daglige. Spil håndbold eller fodbold til træning – eller bowl efter træning. Skab rum til at få et mere nuanceret billede af hinanden og mulighed for at danne nye relationer.

2) Øg kvaliteten i træningen
Slaget om de unges gunst skal slås hver gang til træning. Kvaliteten skal være i top. De unge vil gerne blive bedre. De skal kunne se og mærke, at de udvikler sig – ud fra deres eget potentiale – i en stærk dialog med trænerteamet. Her er det helt afgørende, at klubberne støtter op om trænernes lyst og evne til at klare denne opgave. Bl.a. ved at uddanne og coache dem samt tilbyde systematisk erfaringsudveksling på fx interne trænerseminarer og møder. 

3) Flere piger ind i sporten
Det er bare sjovere, når der både er drenge og piger. Men vi har langt igen sammenlignet med indendørskonkurrenter som fx badminton og håndbold, hvor diversiteten skaber en stærk dynamik. Når begge køn er repræsenteret, er det pludseligt sjovere at komme i hallen og til fællesaktiviteterne. Så trækker festen i ungdomsklubben eller hygge med klassekammeraterne ikke lige så meget længere. 

LÆS MERE: BLOG: Kidzligaen er floorballsportens guldæg

Elementer i ungdomsstrategi
Ovenstående er også hovedelementerne i den strategi som vi har lagt for Vanløse og Frederiksbergs ungdomsfloorball. Overskriften er ”flere ungdomsspillere skal spillere i længere tid” og rummer en række underaktiviteter.  

Virker den? Vi kender nok først resultatet, når vi kan se, hvor mange af de nuværende U13 drenge og pigespillere, også er i klubben, når de rykker op som U18-spillere. 

Men noget tyder på, at det går i den rigtige retning. Vi er på få år gået fra at have enkelte hold i ungdomsrækkerne til at have et eller flere hold i alle aldersgrupper fra U11 og op til U18. På drenge og pigesiden. 

Nogen vil måske spørge om væksten sker på bekostning af resultaterne? Ja, selvfølgelig. Vi har bevidst prioriteret at sikre kritisk masse frem for at udvikle få gode spillere.  

Men undervejs har vi også fundet ud af, at resultaterne også tæller. Måske ikke så meget for børnene som deres forældre. Mor og far har ofte svært ved at se, at deres børns hold taber mere end de vinder. Og uden stærk forældreopbakning går det heller ikke. 

Derfor vil vi de kommende år sætte ind på at få bedre resultater. Bl.a. ved at arbejde mere differentieret i vores træning i forhold til niveauer på de større ungdomshold. Men det må ikke blive på bekostning af det sjove, venskaberne og muligheden for at udvikle sig – uanset hvor dygtig man er i forvejen.