Blog: – Struktur-forslag for ungdom er et fejlskud

Foto: Privat

SKREVET AF: ALLAN GULDBERG

Allan Guldberg har i mere end 20 år været med i floorball sporten som både træner, dommer og klubformand. I en længere periode har han også siddet en Floorball Danmarks turneringsudvalg og har i to omgange været medlem af bestyrelsen i Floorball Danmark.

Ungdommen skal have et tiltrængt løft. Men trods de gode intentioner er oplægget, som Floorball Danmark inviterer til drøftelse om den 2. december i realiteten endnu en debat om turneringsstruktur uden et overordnet strategisk mål om, hvor floorball-sporten skal bevæge sig hen. Derfor ender indsatsen formentlig igen som en parentes over tiltag, som aldrig kommer helt i mål. 

Dårlig til fastholdelse

Udgangspunktet for oplægget er ellers rigtig fint. Der er bestemt plads til forbedringer når det handler om, hvordan ungdommen udvikles bedst muligt. For selv om flere drenge og piger spiller floorball i Danmark er sporten desværre dårlig til at fastholde spillerne i teenageårene og igen i overgangen fra ungdom til senior. Samtidig har afviklingen af turneringen for ungdom ikke udviklet sig synderligt de seneste mange år. 

Det er rigtig ærgerligt. Først og fremmest fordi floorball har helt bestemt har potentialet til at få endnu flere udøvere til at lege med stav og bold. 

At sporten ikke har formået at leve op til egne forventninger og målsætninger er der mange årsager til. Kombinationen af et beskedent økonomiske råderum og dårlig forvaltning af de fælles midler i sporten er velkendt. Samtidig har floorball-sporten trods en relativ kort levetid, måske også villet for meget. 

LÆS MERE: Blog: – Alder er bare et tal!

Det ene øjeblik skulle der etableres flere klubber, så skulle landsholdene have succes. Det næste øjeblik skulle der satses ensidigt på mere ungdom, inden det sigte kom ud af fokus med ønsket om flere ældre seniorer i sporten. De uklare målsætninger og manglende strategier er blandt årsagerne til, st floorball-sporten udviklingsmæssigt har stået noget i stampe på flere områder.

Næste skridt i dansk floorballs zig-zag og karrusel-kurs er ny struktur for ungdommen. Udviklings- og Breddeudvalg har lavet et langt oplæg, som indeholder en bred palet af forslag. Blandt andet er der forslag om indførelse af mellembane (16×28 meter) i U11 årgangen, som derved gør overgangen for spillere fra kidzliga til spil på stor bane lettere. 

Herfra skal der lyde fuld opbakning til den del af oplægget, og det kan kun gå for langsomt med at få det indført. Jeg har selv testet konceptet for U11, og med de mange positive erfaringer, er der ingen tvivl om, at det hurtigst muligt bør erstatte floorball på stor bane (20 x 40 meter). 

Fejler på en række områder

Hovedparten af oplægget indeholder dog også forslag om en hel ny struktur for ungdommen, som til gengæld fejler på en række områder. Blandt andet bygger forslaget på et gennemgående argument om, at årsagen til manglende fastholdelse af ungdoms-spillere i sporten skyldes manglende spillemæssig udvikling og ujævne resultater. 

LÆS MERE: Blog: – Drop resultater op til 13 årsalderen

Det er noget af en påstand, og mig bekendt findes der intet belæg for det udsagn. Tværtimod peger andre undersøgelser blandt unge i holdidrætter, at den gradvise fokus mod at præstere, resultater og talentudvikling skubber masser af unge væk fra sportsgrene, som de i virkeligheden godt kan lide. 

Den tendens er også meget synlig i dansk floorball. Se bare på antallet af frafaldne spillere og hold med etablering af holdfællesskaber i de ældste ungdomsrækker, og billedet er velkendt.

Derfor er det også helt sort, at stort set hele oplægget om ny struktur primært bygger på erfaringer fra Tjekkiet, hvor resultater og stillinger primært benyttes som argument og rettesnor til at udvikle sporten. Det er altså stik mod danske undersøgelser og anbefalingerne fra DIF, som udvalget og dermed Floorball Danmark dermed anbefaler at se bort fra. 

Det er i sig selv ret beskæmmende og virker som noget af et fejlskud. Opgaven med at udvikle sporten bør gribes anderledes og mere struktureret an, end blindt at forholde sig til strukturen. Historien og tidligere erfaringer med gentagne ændringer af strukturen for både herre- og damerækkerne har ikke rigtig ændret noget som helst. 

Noget skal gøres for at udvikle sporten, og Floorball Danmark skal have tak og anerkendelse for at starte debatten. Den forsatte udvikling af sporten er bare så hamrende vigtig, at den fortjener mere end det oplæg, som er fremlagt. Processen bør starte med en mere seriøs drøftelse om en samlet strategi for udbredelse, udvikling og forankring af sporten, hvor ungdommen får en mere prioriteret rolle end blot endnu en debat om struktur.

Bloggen her, er skribentens egen personlige holdning og har intet at gøre med Floorballportalen.dk.