BLOG: Ungdomsfloorball gør klubberne stærke

Foto: Thomas Lunau

SKREVET AF: Jesper Malm, ungdomsformand i Vanløse Floorball

Skal I udvikle jeres floorballklub og sikre at I udvikler jer over tid, kommer I ikke uden om ungdomshold. Forældrene vil udvikle klubben og børnene er jeres fødekæde til seniorholdene. Her er fem gode råd til, hvordan I kommer i gang.

Der skyder i disse år nye floorballklubber op overalt i landet. I store og små byer som fx Osted, Viby, Haslev og Horsens begynder den lille hvide bold at trille. Det er herligt. Men virkeligheden er også, at mange af dem lukker igen. For os som har været med i nogle år, vækker navne som fx Hillerød Presidents, Centrum Floorballklub samt Friheden Fighters minder om en masse spændende kampe og god floorball. Men klubberne er lukket og slukket for længst. Og fælles for mange af dem er, at de ikke havde ungdomshold.

Og det er floorballsporten i en nøddeskal. Alt for mange klubber startes op og udvikles af en gruppe at få engagerede ildsjæle, der selv spiller floorball og som brænder så længe de selv spiller. Og når de stopper, så lukker klubben. Alt for ofte bliver der ikke investeret i at udvikle klubben som en organisation, hvor der løbende tilflyder nye spillere og frivillige. 

LÆS MERE: Redaktørens blog: Pigefloorballen halter i de danske topklubber

Ungdomshold udvikler klubben

Og den bedste investering en klub kan gøre for at videreføre sig selv, er at starte ungdomshold op. Det er en svær øvelse, men det betaler sig tilbage på mange fronter. Selvfølgelig er børnene potentielle spillere til jeres seniorhold. Men frem for alt er forældrene potentielle nye bestyrelsesmedlemmer og ledere i jeres klub foruden mange af dem selv begynder at spille motionsfloorball. Og så smitter børnenes ubeskrivelige glæde ved sporten helt gevaldigt.

Jeg ved godt, at særligt DGI med indsatsen ”Bevæg dig for livet” gerne vil have klubberne til at åbne hold for ældre. Jeg har dog endnu til gode at se, at de bidrager væsentligt til klubbernes organisatoriske udvikling andet end at de selvfølgelig bidrager til klubkassen (hvilket naturligvis ikke må undervurderes). Men ønsker I at rekruttere nye aktive medlemmer til jeres klub, som igangsætter nye initiativer, så har børnene og særligt deres forældre et helt andet potentiale. 

Gode råd til at komme i gang

Det er desværre ikke ukompliceret at starte ungdomsfloorball. Og med begrænsede ressourcer i en lille klub, har man ikke tid og overskud til at gå for mange omveje, for at det lykkes. 

Derfor er der her fem gode råd til at komme i gang:

LÆS MERE: BLOG: Kidzligaen er floorballsportens guldæg

1. Start med små U7 eller U9-hold
Har I allerede en lille flok børn, så start med dem. Men ellers er det klart nemmest at starte op med de mindste børn. Enten U7 eller U9. De kan nøjes med at træne en time en til to gange om ugen og de kan spille på en lille bane. Fx i en stor gymnastiksal. De mindste børn deltager i kidzliga-turneringer og skal ikke spille hjemmekampe, hvor der er behov for haltider, dommere samt bemanding af dommerbord. Ungerne kan I fx rekruttere i de lokaler SFOer, hvor de ofte i forvejen spiller floorball på forskellig vis. Jeg ved godt, der er lang tid til, at en 9-årig kan hjælpe til på seniorholdet. Men tro mig, det går hurtigere end man tror. De små poder har søskende eller en far eller en mor, der også vil starte…

2. Rekrutter både børn og forældre
Det er min erfaring, at det er helt afgørende for børnenes opstart, at mor eller far er aktive og engagerede i sporten fra start. Ellers falder børnene fra. Så når de unge poder dukker op til træning første gang, er det afgørende at I byder velkommen til både børn og voksne. Giv dem introduktion til klubben og fortæl dem hvad I vil med holdet. Gør dem nysgerrige på sporten og jeres ambitioner.

3. Gør forældrene aktive fra start
Vær tydelige og stil krav til mor og far om at de deltager aktivt. Ikke nødvendigvis som træner. Mange af dem kender ikke sporten og er meget tilbageholdende ift. at hjælpe til på træningsbanen – også selvom de med kendskab til andre sportsgrene måske sagtens kunne indtage trænertjansen. Men derfor kan de sagtens hjælpe på andre måder. Hold jævnligt forældremøder og rekrutter to eller tre stykker til en holdlederfunktion, hvor de får ansvar for til- og framelding fra træning og stævne. Lad dem arrangere sociale aktiviteter. Min erfaring at i løbet af en sæson vil en kernegruppe tage over på de vigtigste punkter. Måske endda også træningen. 

4. Faste rammer omkring træning
Vær opmærksom på, at I er i konkurrence med andre og ofte mere etablerede idrætsgrene. Mange forældre søger alternative til de lidt mere eliteorienterede idrætsgrene som fx håndbold og fodbold. Men det betyder ikke, at de ikke har samme forventninger til kvaliteten. Og her er særligt regelmæssighed og punktlighed afgørende. Stå klar til træning hver gang til tiden og hav et program klar med 4-5 forskellige aktiviteter. Så kører det. De første børn vil hive flere med sig. Virker tingene slatne, falder både børn og forældre fra. 

LÆS MERE: BLOG: Flere Teenligaer vil holde på de unge

5. Søg hjælp fra naboklubben
Ræk ud efter hjælp og gode råd fra jeres naboklub, der allerede har ungdomshold. Her er masser af gode råd og erfaringer at hente. Og de kan måske tilbyde træningskampe og fællestræning. For de større klubber er det hjælp til selvhjælp. En region med flere stærke floorballklubber udvikler både klubberne og de enkelte hold. Og når børnene bliver større og nogle af dem falder fra, kan man lave holdfællesskaber og på den måde sikre at så mange børn og unge bliver i klubberne. 

Og så vil jeg blot til sidst bede alle etablerede floorballklubber om at række ud til de klubber, der endnu ikke har ungdomshold. Tilbyd dem hjælp til opstart. Det kan være en eller to ungdomstrænere som betales for at hjælpe med i den første sæson eller det kan være støtte på anden måde. 

Flere børn der spiller floorball og flere engagerede forældre der er aktive på sidelinjen, er den cocktail, der kan løfte floorballsporten til nye højder. 

Held og lykke!