Copenhagen FC: – Dameligaen er blevet udvandet igennem flere år

Foto: Copenhagen Floorball Club

Henover sommeren har de forsvarende danske mestre fra Copenhagen FC fået tilgang af flere danske landsholdsspillere, hvilket har medført en del kritik af klubben. Derfor har Floorballportalen.dk haft en snak med formand i Copenhagen Floorball Clubs bestyrelse Carsten Eis, om kritikken, samt hele dameliga konceptet.

Interviewet bliver bragt som et Q & A:

I har i den seneste tid, som klub, måtte lægge øre til en del påstande om at I som klub gør en aktiv indsats for at tiltrække spillere til jeres damehold, blandet andet ved at tilbyde økonomisk kompensation mm. Kan du gøre os klogere på, hvordan I som klub har været en del af den trafik I har oplevet på jeres damehold?

– Vi kan klart og tydeligt afvise, at vi ikke har tiltrukket spillere ved at tilbyde nogen former for økonomisk kompensation! Ikke at vi ikke måtte hvis det kom der til, men der er hverken en politik eller en økonomi til at tilbyde dette til spillerne. Spillerne der indgår i truppen deltager på lige vilkår med betaling af kontingent mv.

– Desuden, så er der ingen af de landsholdsspillere der er kommet til, som er kontaktet af hverken trænerteam eller andre repræsentanter fra Copenhagen. De landsholdsspillere som indgår i truppen har selv henvendt sig. Årsagerne har været, at de ikke følte de udviklede sig nok i den klub de kom fra, hvilket blev et problem i forhold til at ville begå sig på højt niveau, at de ønskede nye udfordringer, at de havde hørt godt om Copenhagens tiltag, herunder træninger, træningskampe og set-up eller lignende.

Fakta er, at i står næsten med et rent landshold på jeres klubhold og det totalt har udvandet spændingen, ikke kun i øst-rækken, men formentlig hele kampen om DM.
Hvis I kan byde ind med tanker om, hvordan vi kommer videre herfra og igen får skabt et interessant kvindeprodukt, hvordan skulle de tanker så lyde?

– Det er en rejse der har været på gang i flere år i vores optik. Dameligaen er ikke blevet udvandet i år, men gennem flere år. Opdelingen af tætte kampe med effektiv spilletid i vest, mod ulige kamp med rullende tid i øst, er blot nogle eksempler på en skævvridning af konceptet af dameliga floorball. Alle inklusiv floorball danmark forsøger at knække koden, men ingen har the silver bullet.

– Som man husker herreligaen for en del år tilbage, så var der også en overgang hvor flere gamle meriterede spillere slap taget om ligafloorball, hvilket for en periode sænkede niveauet på højeste hylde. Det krævede at ungdomsårgange kom op og tog kampen op. Benløse er et glimrende eksempel på det. Tilbage i tiden var de en bundplads i øst, men efter mange år med fokus på talentudviklingen, så er de nu blandt danmarks bedste hold.

– Jeg tror damesiden kommer til at fungere på lignende vis. På kort sigt vil det fortsætte på samme måde og om nogle år, når der forhåbentligt kommer flere unge til, så kommer der en ny tid for ligafloorball, som starter på et lidt lavere niveau qua afgange af ældre etablerede spillere. Indtil da, gør vi vores til at sikre højt niveau på træninger, så vores nuværende elitespillere kan levere godt på landsholdet, samt fastholde de unge spillere som er og skal bære fremtiden.

I har ikke rigtig nogen fødekæde til jeres ligahold, og derfor er I vel afhængige af spillere fra andre klubber nogle år endnu, men hvordan vil jeres approach være, i forhold til ikke at skulle forværre talentudviklingen rundt om i de klubber, som rent faktisk er på vej med ældre pigehold, måske et stærkere ligahold? 

– Der er ingen tvivl om at Copenhagen ønsker at sikre spillere fra egen klub. Men som alle der har forsøgt sig med pigefloorball, så er det ikke helt så nemt og det tager tid. De forskellige bydelshold skulle på sigt kunne brødføde Copenhagens dameafdeling, men det kræver hårdt arbejde og det set-up arbejder klubben på, med flere forskellige koncepter. Det at være en stor og god klub trækker naturligvis også noget opmærksomhed fra andre klubber hvor spillere gerne vil til. Det afhænger meget af rammer, trænere mv.

– Så hvis man på den ene side gerne vil være en elitesport, så må man også forvente at nogen spillere hellere vil spille for FCK eller Brøndby frem for Horsens (Undskyld til eventuelle fodboldfans). Vores ambition er at udvikle og fastholde og det må også gøre sig gældende for andre klubber. Nogle år ud i fremtiden, så vil dem der styrer egen talentfabrik være dem der står distancen, men vi vil alligevel se afstikkere mellem klubberne og det har jeg ikke et entydigt svar på hvordan det skulle forhindres, eller om det overhovedet bør forhindres.

Jeg har bemærket at Copenhagen FC står noteret for over 60 pigespillere, men I har knap nok spillere til et pigehold i danmarksturneringen. Kan du komme ind på, hvor de øvrige piger gemmer sig og evt. aldersinddelingen på dem?

– Vi har et hold med i U13 turneringen sammen med Greve FC. Desuden har vi yderligere et hold i klubben af 7-10 årige piger der indimellem deltager i kidzliga, men ikke er tilmeldt turnering. Endelig har vi et par piger der spiller med på drengehold.

– Vi har desuden arrangeret flere forløb på flere skoler/fritidshjem i 0.-3. klasser (6-9 årige) – nogle kun for piger, nogle blandede hold. Men det er et langt sejt træk at få pigerne over på klubbens pigehold. Pigerne spiller floorball men for de flestes vedkommende stadig mest for sjov sammen med klassekammerater ude på deres egen skole.

– Skoleholdene er en del af vores plan for at rekruttere piger og dem ind på hold der deltager i turnering. Men det tager tid og vi synes det er svært at skabe en god overgang mellem skolehold og de mere etablerede hold. Hvis andre klubber har gode erfaringer i dette arbejde og nogle tricks de vil dele, så vil vi meget gerne lære af dem.