Dommerpar: Teknologien og fokus på kommunikation er vejen frem for os

Niels Breitenbach og Rasmus Nielsen dømmer til Rungsted Cup 2020. Foto: Floorballportalen.dk

Dommerne er ofte et udskældt folkefærd, ofte fordi de som kampledere ender lige midt i alle de afgørende situationer i kampene, hvor beslutninger skal træffes inden for hundrededele af sekunder.

Teknologien har som så mange andre steder i verden vundet indpas i dommergerningen i floorball. Flere og flere dommerpar anvender headsets til at dømme kampe. Det giver simpelthen en ekstra dimension når man leder en kamp.

Netop følelsen med at have fået ekstra overskud i løbet af kampene er en snak Floorballportalen.dk har snakket med de to dommere Niels Breitenbach og Rasmus Nielsen om ved Rungsted Cup 2020.

De to herrer valgte i sidste sæson at gøre noget ved deres dommergerning da de fandt sammen som et fast makkerpar tilbage i 18/19-sæsonen. Derfra blev headsettet inddraget og det har givet både Niels og Rasmus følelsen af de nu har bedre overblik over begivenhedernes gang i løbet af en kamp:

– Efter vi har fået headset, kan vi mærke at vi, som dommere er blevet mere rolige under kampene, vi kan lettere fokusere flere steder på banen, uden at vi kigger det samme sted hen. Vi kan også mærke at vores større ro smitter af på spillerne, indleder Rasmus Nielsen.

– Headsettet hjælper ikke kun på at vi som par kigger de rigtig steder hen, men den øgede kommunikation hjælper også i vores dialog med spillerne, da vi hurtigere kan gøre hinanden opmærksomme på specifikke ting, fx brok hos en spiller i den ene ende, hvor det kun er den af os der kan høre det tilføjer Niels Breitenbach.

Niels Breitenback og Rasmus Nielsen med headset. Foto: Floorballportalen.dk

Med headsettets ankomst, er der også blevet plads til at have fokus på andre områder af måden at være dommer på. Fx adfærd og kommunikation.

– Vi var på Floorball Danmarks dommerseminar, hvor der var hyret en ekstern adfærdsspecialist ind og det var en aha-oplevelse, og noget som har sat tankerne igang hos os. Vi er meget mere bevidste om hvilken udstråling vi har når vi træder ind i hallen, dér starter vores kamp, siger Niels inden Rasmus tilføjer:

– Vi som makkerpar er virkelig vokset det sidste års tid, med anvendelse af headset og nu også fokus på adfærd og kommunikation, vil jeg tro vi er gået fra at have 15-20% af vores kampe uden brok, til nu at være tæt på 80%. Dialog og god attitude både internt og eksternt er vores vigtigste værktøjer fremadrettet.

Niels Breitenbach og Rasmus Nielsen dømmer i den kommende sæson i dameligaen og 1. division Øst.