Dommerudvalget: – Vi skal holde den gode tone

Foto: Fabrice Duc, IFF

Dommerudvalget har under hver sæson nogle særlige fokuspunkter, for at minimere specifikke områder i spillet, disse punkter, er i forbindelse med november nyhedsbrevet fra organet under Floorball Danmark nu specificeret klart og tydeligt:

Fokusområder:

Følgende fokusområder bør være i fokus hos dommere, trænere, holdledere og spillere:

  • Vi skal have det hårde fysiske spil ud af kampene – floorball er et teknisk spil med fysiske elementer, ikke omvendt.
  • Vi skal have minimeret obstruktioner – altså de bevidste og til tider meget hårde obstruktioner.
  • Vi skal holde den gode tone og have minimeret brok og protester – ikke alle udbrud, men det unødvendige pres, som spillere og trænere lægger på dommerne ved konstante protester.
  • Vi skal have fokus på anførernes opgaver – altså ret til at kommunikere med og pligt til at assistere dommerne. Her skal der lyde en stor ros til både klubberne, dommerne og specielt anførerne, da flere har observeret og kommenteret på en klar forbedring på dette område. Vi opfordrer desuden alle til at gøre sig bekendt med IFF Playbook 3 (kan downloades her).

Udover ovenstående berettes der også om at man har sat ressourcer af til at rekruttere flere kvindelige dommere, samt fokus på dommerudvikling forsøges opprioriteret, når et korps af dommerudviklere er på plads.

Du kan læse nyhedsbrevet i sin fulde længde her: