Hovedpunkterne til Floorball Danmarks årsmøde

Foto: Floorball Danmark

Floorball Danmark afholder, hvis regeringen og Coronakrisen tillader det, deres årsmøde d. 16 maj i Lillebælt Sport og Kultur i Middelfart. Såfremt det ikke lykkes at afholde årsmødet d. 16 maj, udskydes mødet til d. 21 august.

LÆS MERE: Vigtig info fra Floorball Danmark

Nedenfor finder du de hovedpunkteri det materiale som er sendt ud til alle klubbers formænd, som skal vendes på mødet:

  • Overskud på 718.621 kr. i 2019 mod budgetteret 439.918 kr.
  • Egenkapital forbedret fra -812.413 kr. til -93.792 kr.
  • Forslag fra Floorball Danmark om at øge incitamentet til at rykke op, ved at fjerne tilmeldingsrækker for herresenior.
  • Forslag fra Floorball Danmark om lavere medlemskontingent, således det bliver nemmere at fastholde mindre klubber, der ikke er turneringsaktive endnu. Forslaget indebærer, at udgiften til kørselsgodtgørelsen og diæt til navnepåsatte dommere bliver en del af den samlede dommeromkostning for de turneringsaktive klubber.
  • Forslag fra Floorball Danmark om, at kunne forhøje kørselsgodtgørelsens taksten ved indstilling fra dommerudvalget, såfremt dommerudvalget i deres indstilling kan dokumentere at dommernes adfærd har haft en omkostningsreduceret adfærd.
  • Forslag fra Skælskør Eagles Floorball om at kunne benytte en målmand som markspiller i samme kamp.
  • Ny formand skal vælges. Steen Houman er eneste kandidat.
  • Nyt bestyrelsesmedlem for en 1-årig periode skal vælges. Niels Nybro er eneste kandidat.
  • To bestyrelsessuppleanter skal vælges. Claus Gormsen og Carina Becker er eneste kandidater.