Interview med FD’s nye formand

Foto: Privat

Floorball Danmark har fået ny bestyrelses formand. Det blev nok en af vores sports største ildsjæle i Danmark, Steen Houman som blev udnævnt. Floorballportalen.dks Jacob Nørrelund fangede den nye formand til en snak om datiden, nutiden og fremtiden:

Da jeg(Jacob Nørrelund.red) startede Mosede Maddogs op (nu Greve FC), der kan jeg huske at unionen arrangerede et breddestævne, hvor Steffen og dig fra kontoret, sad i sekretariat. Hvordan ser du at udviklingen har været i unionen og på kontoret, i forhold til da du var ansat der ?

– Det er faktisk et godt spørgsmål, som jeg bliver dig lidt svar skyldig på, for jeg kan bedst udtale mig om da jeg var ansat. Hvordan sekretariatet har det i dag, skal jeg efter kort tid på formandsposten ikke kunne udtale skråsikkert om.

– Men som ansat i et sekretariat, hvor der er få er ansatte, er det enormt vigtigt at de der er ansat, har det godt med hinanden.

– Afgørende er det også at du som ansatte oplever en kontinuitet både som ansat men også på det politiske niveau. I den tid jeg var ansat, var der fem forskellige formænd på syv år, alle med et stort floorballhjerte, men som ansat er det vigtigt med kontinuitet når organisationen er så smal.

– Noget af det som er afgørende er forståelsen for forskellen mellem at være ansat og politisk valgt.

– Jeg har kun oplevet dedikerede politisk valgte, men som de siger i Idrættens hus. Det er vores arbejdsplads men politikernes legeplads.

– Det sagt med et smil i øjet, men det er vigtigt at forstå at Floorball Danmark har en række ansatte der skal udføre de opgaver og skabe udvikling efter de retningslinjer en bestyrelse sætter.

– Som politiker skal du give mandatet til de ansatte til at udføre opgaven og stole på dem.

– Det kan godt være du så bliver involveret i enkelte driftsopgaver eller hjælper til som da vi havde VM kval i Frederikshavn og flere fra bestyrelsen sad i kampsekretariatet.

– Jeg håber de der er ansat i dag oplever de har den tillid og det mandat der er dem givet.

Et af dine mærkesager i IFF, hvor du også er i bestyrelsen, det er special Olympics. Er det noget vi kommer til at se mere af i Danmark, og har du andre mærkesager på tapetet ?

– Jeg har som sådan to mærkesager i IFF som jeg arbejder efter.

– A) Samarbejdet mellem Danmark, Norge, Polen, Letland, Slovakiet og Tyskland. Det er landene der ligger efter top 4. De lande skal hjælpe hinanden, så vi gør hinanden bedre.
Selve konceptet for 6 nations er givet og fungerer godt, det som er afgørende er de trænerseminar der afholdes og den vidensdeling der sker landene i mellem.

– Jonas Risom var en af to danskere der var med på det seneste seminar i 2019, her havde jeg arrangeret hvem der kom og hvad temaet var. Her må jeg indrømme at det ramte plet for det er bare at læse de indlæg som er bragt på floorballportalen om de fire spillerroller.

– Principperne i tilgangen flugter med den måde Team Danmark gerne vil arbejde, så det flugter perfekt som afsæt til det arbejde vi laver med talentudvikling

– B) Special Olympics er verdensorganisationen for udviklingshæmmede hvor jeg er SO’s ansvarlige for floorballsporten. De har taget sporten til sig og gjort den til officiel vintersport ved deres World Winter Games (2.000 deltagere på tværs af alle idrætter)

– Det betyder at Special Olympics som har næsten 200 lande som er med, har en organisation til at udbrede floorballsporten, og skal floorball vækste globalt, så er dette en ’genvej’ der er særdeles interessant.

– Fra Floorball blev godkendt i Special Olympics i 2012, så er det gået stærkt, på 8 år er sporten startet i 63 lande! IFF har 73 medlemslande.

– Så Special Olympics er en interessant platform for at sporten kan vækste globalt, for de udviklingshæmmede har familie og venner, og på den måde kan sporten sprede sig.

– Groft sagt, så er floorball startet i andre lande ved at en svensker eller finne er flyttet ud til et land og har startet det op. Det er fint men ofte ikke holdbart.

– Floorball har et uforløst potentiale i USA, men antallet af spillere er 168. Ja du læste rigtigt! Arizona har 2.000 floorballspillere under Special Olympics. Nu starter SO stille og roligt op i alle 50 stater, hvis du på den måde kan få omkring 100.000 udviklingshæmmede til at spille floorball, og hvor du via SO har platformen til sporten, hvor mange floorballspillere mon det kan give?

– Næste World Winter Games vil være i 2022, og her er der 56 hold med fra hele verdenen, hvor floorball i dag under IFF primært er et europæisk spil. Så vil der i Kazan være hold fra Sydamarika, Afrika, Asien og nå ja Euroropa.

– Så kommer det helt store spørgsmål som IFF har taget fat på, skal der være en anden version af floorball, hvor der spilles på en bane der er cirka 32x16m og med 4 spillere og en keeper?

– Hvorfor det vil du tænke?

– Årsagen er ganske simpel, det er primært i Nordeuropa at der findes haller der er 40x20m, skal floorball vækste globalt, skal der være et tilbud der matcher størrelsen på haller. Antallet af haller der er 40x20m ude i verden, er SÆRDELES begrænsede.

– Basket og volleyball er globale sportsgrene og de er netop i haller af denne størrelse. Vi er inde og røre hjerteblod her, men spørgsmålet er vigtigt, hvis floorball skal tage næste skridt.

– Vi kan som sport sammenligne os på mange måder med håndbold, som jo også spiller på en 40x20m bane, og her er der samme problematik, sporten er primært europæisk med Korea, Egypten, Tunesien og Brasilien som andre der kan være med.

– Det internationale Hådbold forbund har dog 200 medlemslande, men under 60 lande spillede VM kval! Så det kunne tyde på meget lidt aktivitet i mange lande!

Et sted hvor sporten i Danmark halter gevaldigt efter, det er på damesiden. Har du gjort dig nogle tanker om det, og hvilke ?

– Jeg mener faktisk ikke at sporten halter efter på damesiden, for ser jeg lidt på udviklingen ser den således ud

2019 – 2.617 spillere
2010 – 1.172 spillere
2000- 549 spillere

– Så cirka hvert 10 år er antallet af damespillere faktisk fordoblet.

– Det interessante spørgsmål er, hvad skal der til for at fordoble antallet af spillere igen, men gøre det på 5 år?

– Sammenligner vi tal med antal mandlige spillere, så var det i år 2000 2.667 spillere, på den måde kan den enkelte sige at damefloorball er 20 år efter herrersiden.

– Men jeg tror det er vigtigt at der ikke sammenlignes på den måde. Men at damerne ses som en særdeles naturlig del af sporten, på lige fod med herrerne.

– Floorball spilles nu engang ude i klubberne, og jeg ser ingen grund til at de danske klubber ikke skulle have 50/50 fordeling af kønnene ude i klubberne.

– Det interessante spørgsmål er, hvor kan forbundet SAMMEN med klubberne initiere at der kommer yderlige vækst på damesiden.

Godt nok er en del klubber begyndt at fokusere mere og mere på pige floorball, men der er lang vej endnu. Har I udarbejdet en handlingsplan for hvad der skal ske på den front ?

– Floorballportalen stillede dette spørgsmål til bestyrelsen inden sommerferien.

– Der ligger to udfordringer i svaret, det ene er at faktisk havde bestyrelsen spurgt ind til dette på klubniveau, men meget få svar kom retur fra klubberne.

– Det andet er at med covid19, så overgår forbundet til et “forretningsministerium”, og må ikke iværksatte nye initiativer, før et årsmøde er afholdt.

– Nu er vi på den anden side af et årsmøde, og forbundet skal sammen med klubberne have den debat i gang igen om, hvad skal der til af tiltag, for at vækste på pigefloorball siden, for potentialet er stort. Men afgørende er det at klubberne er med, for floorball spilles ude i klubberne og ikke på sekretariatet i Idrættens Hus.

En anden ting er økonomi. Og hvis man kigger på landsholdet, så bliver der brugt en stor del af unionens midler på netop dette område. Omvendt så står der også nogle landsholdsspillere, som har en stor egenbetaling for at være med omkring landsholdet. Er det et område som I vil yde flere penge til, eller et sted hvor I vil skære ned ?

– Det enkle svar er at ambitionen er at det skal være gratis at spille på vores seniorlandshold, men som økonomien er nu, så i runde tal betaler spillerne selv 700.000 om året mens forbundet betaler 1,8 million.

– Floorball Danmarks indtægter kommer fra to primære kilder, klubberne og DIF. Midlerne fra DIF er faktisk øremærket til andet end landshold!

– Så regningen på de 700.000 kan sendes videre til klubberne, og husk det er klubberne der er Floorball Danmark.

– Det enkle regnestykke vil være at sige 700.000/medlemstal Floorball Danmark, det giver en regning til alle klubberne på 70kr pr medlem.

– Det ville betyde at eksempelvis Copenhagen skulle betale 30.000 mere til forbundet.

– Jeg er ikke i tvivl om der vil være klubber der gerne betalte, men der vil også være klubber der vil sige nej tak.

– Det enkle svar på til at øge indtægten i Floorball Danmark, så de 700.000 kan blive mindre er ved at satse endnu mere på bredden.

– Forstået på den måde at Floorball Danmark skal blive langt bedre til at få hold sluset ind i holdturneringen. Her er antallet af hold på ingen måde fulgt med den vækst i antal spillere der er kommet til.

– Her er der et vigtigt indsatsområde, nemlig at få vækst i vores turneringstilbud.

– Jeg snakkede med den svenske formand for deres forbund for nogle år siden, og i Sverige brugte de procentvis det samme på landsholdene som vi gjorde i Danmark. De havde blot 130.000 spillere i forbundet, og det gør de kan bo på 5* hoteller, hvor vores spillere er vant til mere ydmyge rammer.

– Størrelsen på vores forbund, det gør vi på sigt kan blive mere attraktive for sponsorerne og på den måde øge vores indtjening

– Jeg har stor respekt for den dedikation og de ofre alle vores landsholdsspillere gør, og vi skylder dem og vores klubber at arbejde for vækst!

– Men jeg har også stor respekt for de mange trænere og ledere ude i hele Floorball Danmark der uge efter uge bruger tid og energi på vores sport, det er dem som vi skal takke for at vi er i vækst og at der faktisk bliver brugt 1,8 million på landsholdene.