Randers Raptors FC klar med strategi 2028

Foto: Randers Raptors FC

Randers Raptors FC har henover sommeren arbejdet stenhårdt på at kunne præsentere klubbens strategi for de kommende år. Baggrunden for at man nu er kommet på banen med en mere konkretstrategi fortæller formand for bestyrelsen Jesper Provstgaard Kristiansen her:

– Vi har haft problemer med rekruttering og fastholdelse på forskellige hold og har derfor haft svært ved at vedligeholde den røde tråd i klubben. Vi er som klub i fremgang og vi ser det som et vigtigt skridt i den fortsatte udvikling af klubben, at være visionære og have en klar retning på vegne af klubben og floorball i Randers. Konkret handler det om at prioritere opgaverne, involvering af hele klubben og vedholdenhed. Herunder tænker vi også at få bygget diverse udvalg op så ansvaret kan fordeles bredere.

Hvad den nye langsigtede strategi går ud på kan du læse i nedenstående pressemeddelelse fra Randers Raptors FC:

2020 har i sandhed været et ord man kommer til at huske. Fra foråret har alles hverdag været anderledes end før på både godt og ondt. Virksomheder, foreninger og kulturlivet har været tvunget til at tænke nyt og anderledes for at komme igennem det hele og holde fast i deres kernefunktion i samfundet. 

Bestyrelsen har under nedlukningen ikke holdt pause, men arbejdet på at få lavet en målplan for, hvor den ser klubben i fremtiden. Det er vigtigt for både klub og bestyrelse, at der bliver ageret i dagligdagen ud fra en vision om hvor man som klub er på vej hen. Det er vigtigt i forhold til rekruttering og fastholdelse af medlemmer og det er vigtigt i forhold til det ansvar klubben har overfor sporten og byen.
Med andre ord ser bestyrelsen det som en nødvendighed med en sådan plan for stadig at kunne tilbyde floorball i Randers i år 2028. 

2028-planen er inddelt i fire overskrifter med tilhørende underoverskrifter.

 • Sportslige mål
  • Fordobling af medlemmer
  • Tilbud til alle uanset alder, køn og niveau
  • Ansvarlighed overfor talent og samfund
 • Andre sportslige mål
  • Stævne afholdelse
  • Samlingspunkt
  • Samarbejde
 • Økonomi
  • Ansvarlig drift
 • Bløde værdier
  • Fællesskab
  • Kendskab af klub og sport

Fremadrettet vil planen blive brugt som rettesnor for Bestyrelsen i forhold til beslutninger og nye tiltag i klubben. Struktur bliver på mange måder et nøgleord i forhold til at nå de mål klubben har sat sig for og hele klubben vil blive inddraget i at nå målene. 

Det er vigtigt for bestyrelsen at understrege, at det visionære element i planen ikke skal være på bekostning af de daglige forpligtigelser og arbejdsopgaver, men være et samspil med denne.

/Bestyrelsen i Randers Raptors