Stort overskud og positiv egenkapital i Floorball Danmark

Foto: Floorball Danmark

I weekenden blev der afholdt repræsentantskabsmøde i Floorball Danmark. Her fremlagde forbundet regnskabet for det seneste år og formand for bestyresen Steen Houman gav sin beretning om tilstanden lige nu i dansk floorball.

Floorball Danmark har de sidste tre år lykkedes med at lave en økonomisk turnaround og er der med sluppet ud af den økonomiske administration, forbundet blev sat under i for et par år siden af DIF pga den store gæld. Dette er nu vendt til en positiv egenkapital på lidt over 500.000 kroner, efter Floorball Danmark i det seneste år har kunne præsentere endnu et overskud på over 600.000 kroner.

Dermed må man sige at dansk floorball igen er blevet herre i eget hus, og nu kan se fremad.

Nedenstående er sakset direkte fra Floorball Danmarks pressemeddelelse:

På årsmødet blev vedtaget et nyt reglement for ungdommen, således ungdommen fremover har deres eget reglement. Blandt andet er der fremover ikke holdudvisninger i U11 og U13 rækken, hvor en udvist spiller erstattes af en spiller fra egen bænk.
Reglen om ingen holdudvisninger skabte især en debat på U13 niveau, og afstemningen var også helt lige med et stemmeantal 12 mod 11. Bestyrelsen er meget opmærksom på det særlige ansvar når en afstemning er så tæt, og vil evaluere dette tæt.

På årsmødet blev en ny regel om trænerlegitimation indført. Det betyder at man fremover som træner skal have et vist træneruddannelsesniveau for at træne et givent hold.  Formålet er at udvikle danske floorballtrænere på alle niveauer.

Implementering af trænerlegitimation følger følgende plan.

TurneringsniveauMinimumuddannelseImplementeret fra sæson
U5/U7/U9Børnetræner2022/2023
U11Minimum fuld D-licens2022/2023
U13D-Licens + Teknik, Taktik og ATK2023/2024
U15Ungdomstræner C-licens2023/2024
U18Ungdomstræner C-licens2023/2024
Øvrige seniorrækker fra 2. division og nedD-Licens2023/2024
1.divisionC-licens senior2024/2025
LigaB-Licens2024/2025

Desuden vedtog repræsentantskabet, at man også i sæsonen 2021/2022, følger de IFF testregler, man har kørt med i 2020/2021, da det forventes at reglerne bliver implementeret af IFF fra 2022.

Det betyder at reglen om dobbeltfod fjernes og at ved afventende udvisning, er der frislag til det ikke fejlende hold.

Nye medlemmer af bestyrelsen

Der blev også valgt nye medlemmer af bestyrelse. Efter i tre år at have siddet som næstformand og hjulpet forbundet på ret køl, valgte Kasper Bagnkop ikke at genopstille som næstformand. Jacob Bjørnsholm Madsen blev valgt som næstformand uden modkandidat. Derudover blev Claus Gormsen, Heidi Pritzen og Carina Becker valgt som nye medlemmer af bestyrelsen, samt Allan Walther som bestyrelsessuppleant.

Bestyrelsen består nu af:

Formand: Steen Houman

Næstformand: Jacob Bjørnsholm Madsen

Økonomiansvarlig: Lasse Ravn

Bestyrelsesmedlemmer: Ronni Rix Back, Stinne Jørgensen, Claus Gormsen, Carina Becker og Heidi Pritzen

Bestyrelsessuppleanter: Esben Staun Lausen og Allan Walther

Ny titel

Med et år med corona og med øget ansvar, har bestyrelsen samtidig valgt at ændre titlen på nuværende sekretariatschef Carsten Provstgaard. Pr. 1. juni vil Carsten fremover have titlen som direktør for Floorball Danmark, som samtidig er en anerkendelse for hans store arbejde for forbundet det forgangne år.